در حال نمایش 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوییچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1008C

414,000 تومان
سوییچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1008C یک سوییچ دسکتاپی با 8 پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 18 پورت PoE گیگابیتی و دسکتاپ دی لینک مدل DLINK DES-1018MP

سوئیچ 18 پورت PoE گیگابیتی و دسکتاپ دی لینک مدل DLINK DES-1018MP یک سوییچ دسکتاپی با 16 پورت POE و

سوئیچ 16 پورت +PoE گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1010P-E

سوئیچ 16 پورت +PoE گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1010P-E یک سوییچ دسکتاپی با 16 پورت POE و

سوئیچ 10 پورت PoE گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1010P-E

سوئیچ 10 پورت PoE گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1010P-E یک سوییچ دسکتاپی با 8 پورت POE و

سوئیچ 6 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1006P

سوئیچ 6 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-F1006P یک سوییچ دسکتاپی با 6 پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 24 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DGS-1024D

4,696,400 تومان
سوئیچ 24 پورت گیگابیتی و رکمونتی دی لینک مدل DLINK DGS-1024D یک سوییچ دسکتاپی با 24 عدد پورت RJ45 و

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DGS-108

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DGS-108 یک سوییچ دسکتاپی با 8 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 24 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1024D

2,090,000 تومان
سوئیچ 24 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DES-1024D یک سوییچ دسکتاپی با 24 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1016D

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DES-1016D یک سوییچ دسکتاپی با 16 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-105

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DES-105 یک سوییچ دسکتاپی با 5 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1008C

411,930 تومان
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DES-1008C یک سوییچ دسکتاپی با 8 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-1005C

447,750 تومان
سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی-لینک مدل DLINK DES-1005C یک سوییچ دسکتاپی با 5 عدد پورت RJ45 و سرعت

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-105

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی و دسکتاپی دی لینک مدل DLINK DES-105 یک سوئیچ دسکتاپی با 5 پورت RJ45 و پورت