نمایش 1–36 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD102PURZ-85BXPYO با ظرفیت 10 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD102PURZ-85BXPYO با ظرفیت 10 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLUE WD5000AZLX با ظرفیت 500 گیگابایت

900,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLUE WD5000AZLX با ظرفیت 500 گیگابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD3200BUCT با ظرفیت 320 گیگابایت

440,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD3200BUCT با ظرفیت 320 گیگابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLUE WD5000LPVX با ظرفیت 500 گیگابایت

1,300,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLUE WD5000LPVX با ظرفیت 500 گیگابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD60EFRX با ظرفیت 6 ترابایت

6,700,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD60EFRX با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD101EFBX با ظرفیت 10 ترابایت

20,030,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD101EFBX با ظرفیت 10 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD10EFRX با ظرفیت 1 ترابایت

3,500,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD10EFRX با ظرفیت 1 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD40EFRX با ظرفیت 4 ترابایت

9,400,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL RED WD40EFRX با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD40EZAZ با ظرفیت 4 ترابایت

4,650,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD40EZAZ با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD20EZAZ با ظرفیت 2 ترابایت

4,500,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD20EZAZ با ظرفیت 2 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD10EZEX با ظرفیت 1 ترابایت

2,900,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL WD10EZEX با ظرفیت 1 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD4005FZBX با ظرفیت 4 ترابایت

11,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD4005FZBX با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD6003FZBX با ظرفیت 6 ترابایت

15,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD6003FZBX با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD2003FZEX با ظرفیت 2 ترابایت

قیمت اصلی 12,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,250,000 تومان است.
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD2003FZEX با ظرفیت 2 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD1003FZEX با ظرفیت ا ترابایت

4,883,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL BLACK WD1003FZEX با ظرفیت ا ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD42PURZ با ظرفیت 4 ترابایت

4,400,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD42PURZ با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD62PURZ با ظرفیت 6 ترابایت

7,700,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD62PURZ با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD20PURZ با ظرفیت 2 ترابایت

3,900,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD20PURZ با ظرفیت 2 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD40PURZ با ظرفیت 4 ترابایت

4,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD40PURZ با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD10PURZ با ظرفیت 1 ترابایت

1,800,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD10PURZ با ظرفیت 1 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD100PURZ با ظرفیت 10 ترابایت

14,500,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD100PURZ با ظرفیت 10 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD84PURZ با ظرفیت 8 ترابایت

8,580,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD84PURZ با ظرفیت 8 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD121PURZ با ظرفیت 12 ترابایت

21,600,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD121PURZ با ظرفیت 12 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD101PURZ با ظرفیت 10 ترابایت

11,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL PURPLE WD101PURZ با ظرفیت 10 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE Sky Hawk ST6000 vx001 با ظرفیت 6 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE Sky Hawk ST6000 vx001 با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE Sky Hawk ST1000VX با ظرفیت 1 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE Sky Hawk ST1000VX با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 6

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل: SEGATE SkyHwk ST2000VX008 با ظرفیت 2 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE SkyHwk ST2000VX008 با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 6 گیگابیت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 6 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 4 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 3 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 3 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 2 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 500 گیگابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 1 ترابایت

2,500,000 تومان
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SEGATE BarraCuda ST1000DM010 با ظرفیت 1 ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 7200  دور بر

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 8 ترابایت ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 6 ترابایت ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WESTERN DIGITAL Red با ظرفیت 4 ترابایت ترابایت یک حافظه ذخیره سازی با سرعت 5400