نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

هارد اکسترنال آداپتوری ای دیتا مدل ADATA HM900 با ظرفیت 6 ترابایت

هارد اکسترنال آداپتوری ای دیتا مدل ADATA HM900 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 6 ترابایت مناسب برای بکاپ گرفتن

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 با ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 1 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 با ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 با ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV320 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 4 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV620S با ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV620s یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 4 ترابایت مناسب برای بکاپ گرفتن از

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV620S با ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HV620s یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت مناسب برای بکاپ گرفتن از

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 با ظرفیت 2 ترابایت

3,800,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 با ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 4 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 با ظرفیت 5 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD650 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 5 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 با ظرفیت 5 ترابایت

6,299,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 5 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 با ظرفیت 4 ترابایت

5,300,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 4 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 با ظرفیت 2 ترابایت

3,700,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD330 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HC660 با ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HC660 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 1 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HC660 با ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HC660 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین محافظ در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD710M Pro با ظرفیت 2 ترابایت

4,300,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD710M Pro یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین محافظ در

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD720 با ظرفیت 2 ترابایت

4,310,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD720 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 2 ترابایت و همچنین مقاوم در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD830 با ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD830 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 4 ترابایت و همچنین مقاوم در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD830 با ظرفیت 5 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD830 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 5 ترابایت و همچنین مقاوم در برابر

هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD720 با ظرفیت 1 ترابایت

2,900,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HD720 یک حافظه ذخیره سازی با ظرفیت 1 ترابایت و همچنین مقاوم در برابر