در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0400 طول 40 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0300 طول 30 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0200 طول 20 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0150 طول 15 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0100 طول 10 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0050 طول 5 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0030 طول 3 متری

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال

کابل VGA کی نت مدل K-CVGA0050 طول 1.5 متر

از کابل وی جی ای برای اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود. کابل Knet VGA انتقال