رونمایی از وب سایت جدید دنیا کامپیوتر

امروز 24 آبان ماه 1393 مصادف با هفته کتاب و کتابخوانی ، وب سایت جدید دنیا کامپیوتر رونمایی شد .

شارژ گوشی موبایل فقط د ر 30 ثانیه

روزگاری شارژ کردن گوشی موبایل معضلی بزرگ تلقی میشد اما همینک با پیشرفت روز افزون تکنولوژی از هر حیث شاهد پیشرفت بیش از پیش در زمینه کاهش مدت زمان شارژر کردن هستیم. جدیدترین تکنولوژی که محققان به آن دست یافته اند شارژ گوشی موبایل فقط در 30 ثانیه میباشد.